មានអ្វីចង់ពិភាក្សារលំអិតជាមួយក្រុមការងារដែរឬទេ?

សូមអ្នកចូលទៅមើលក្នុង សំណួរញឹកញាប់ ជាមុនសិន! បើមិនឃើញសំណួរដែលអ្នកចង់សួរ សូមផ្ញើសារមកពួកយើងអីឡូវនេះ។ ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជននិងផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើង ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នក។

ទីតាំង

ក្រុមហ៊ុនយើងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ ៥៤ ផ្លូវលេខ ៥៨៨ ភូមិ ២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ម៉ោងការងារ

ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៖ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១៧ ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ ៥៤ ផ្លូវលេខ ៥៨៨ ភូមិ ២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

សេវាអតិថិជន៖ ០២៣ ៨៨២ ៥៤៥ / ០៦៩ ៨៨២ ៥៤៥

សហការណ៏៖ ០៨៩ ២៥៦ ៣៥៦

អុីមែល៖ [email protected]