ផលិតផលពេញនិយម

សេវាកម្មរបស់យើង

ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល

យើងជួយបញ្ជាទិញផលិតផលគ្រប់ប្រភេទពីរោងចក្រផ្ទាល់។ បើអ្នកលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកឬផលិតផលមានតម្លៃថ្លៃពេក យើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន ដោយកាត់រាល់ការចំណាយផ្សេងៗចោល ធ្វើអោយផលិតផលដែលអ្នកចង់បានមានតម្លៃទាបបំផុត។

Premium Gift

Premium Gift Service របស់ក្រុមហ៊ុន Camazoon អាចអោយអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើផលិតផលដែលអ្នកចង់ អោយស្របនឹងអាជីកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីអោយផលិតផលនោះបង្ហាញពីអាជីវកម្មដែលអ្នកកំពុងធ្វើទៅកាន់អ្នកដទៃ។ អ្នកក៏អាចកម្ម៉ង់ធ្វើផលិតផលបានផងដែរ។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Camazoon?

សេវាកម្មល្អ

ដំណាក់កាលនីមួយៗសាមញ្ញនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីធានាថាអ្នកអស់បារម្ភពេលបញ្ជាទិញ

តម្លៃទំនិញទាប

យើងមិនមែនទិញផលិតផលពីអ្នកលក់នោះទេ យើងទិញពីរោងចក្រផ្ទាល់ ដូច្នេះទំនិញមានតម្លៃទាប

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ

យើងផ្ដល់ជូននូវការដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនយើងទាំងអស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

ការធានា

ទិញដោយទំនុកចិត្ត ដោយសារតែរាល់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក មានការធានាជូនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

ងាយស្រួលបង់ប្រាក់

ការបង់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលនិងរហ័ស មិនថាអ្នកនៅភ្នំពេញឬតាមខេត្ត

ការសងប្រាក់ត្រលប់

រាល់ការខូចខាតដែលមានទំហំធំជាងបីភាគរយ យើងនឹងប្ដូរទំនិញអោយថ្មី ឬ សងប្រាក់ត្រលប់វិញ

ការបញ្ជាទិញមានភាពងាយស្រួល

Camazoon Man

ប្រាប់ពីផលិតផលដែលអ្នកចង់ទិញ

ប្រាប់ក្រុមការងារពីផលិតផលដែលអ្នកចង់ទិញតាមរយៈទូរសព្ទ័ឬផ្ញើររូបផលិតផលទៅកាន់ប្រអប់សារហ្វេសប៊ុកនិងតេឡេក្រាម

ពិនិត្យតម្លៃហើយធ្វើការបង់ប្រាក់

ក្រុមការងារនឹងចេញតារាងតម្លៃជូនលោកអ្នក។ ពេលពិនិត្យរួចរាល់ លោកអ្នកតម្រូវអោយធ្វើការបង់ប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបញ្ជាទិញ

ទទួលផលិតផល

ពេលផលិតផលដែលលោកអ្នកបញ្ជាទិញមកដល់ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីរៀបចំការដឹកជូន

អតិថិជន របស់យើង

ផ្នែកផ្សេងៗ

នៅ Camazoon ផែ្នកនីមួយៗចំនួន ៤ បានច្របាច់បញ្ចូលគ្នា បង្កើតបានជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើង។

អត្ថបទទើបចុះផ្សាយ

មានអ្វីចង់ពិភាក្សាមែនទេ?

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង